Profesionální implementace řídících systémů

Zaměřujeme se na vývoj a implementaci řídídích systémů. Působíme v oblastech energetiky, výroby a informačních technologií.

20

let působení

na trhu

350

realizovaných

projektů

16

stálých

klientů

Profesionální implementace řídících systémů

Zaměřujeme se na vývoj a implementaci řídídích systémů. Působíme v oblastech energetiky, výroby a informačních technologií.

20

let působení

na trhu

350

realizovaných

projektů

16

stálých

klientů

Pokračujte dál

AUROX s.r.o.

Řídící systémy
v energetice

Řešení pro ovládání kobkových rozvoden, frekvenční a výkonové odlehčování, záložní zdroje.

Sledování
výroby

Řízení a sběr dat z dávkovačů Maguire, sledování sil s materiály.

Vývoj
hardware

Převodník IEC protokolu 62056-21 na Modbus pro sběr dat z elektroměrů

Profesionálně, bez kompromisů

Zaměřujeme se na zakázkový vývoj aplikací pro průmysl, který dokážeme podpořit i vývojem a nasazením vlastního hardware. Kromě aplikací ale máme i rozsáhlé zkušenosti v energetice, kde máme za sebou mnoho složitých, ale úspěšných projektů.

V energetice se zaměřujeme hlavně na řídící systémy lokálních distribučních soustav a na sběry dat z elektroměrů. Specializujeme se na ostrovní provozy ze záložních zdrojů, včetně odlehčování.

Z hlediska vývoje aplikací jsou naše největší projekty podpůrné aplikace pro řízení a sledování výroby v plastikářském průmyslu. Máme zvládnuté řízení dávkování a směšování, nebo management plnění sil.

Dalším významným oborem naší činnosti je podpora MES systémů v plastikářském průmyslu. Spolupracujeme s firmami AMCZ v ČR a AMSK a Toman Group na Slovensku, dodavateli gravimetrických dávkovačů Maguire a produktů Shini. Pro tyto produkty dodáváme systémy vizualizace a sběru dat.

Za nás mluví odvedená práce

Mondi SCP

 • Řídící systém v energetice ·
Dlouhodobě spravujeme řídící systém energetiky SAS2000. V letech roce 2020 jsme úspěšně provedli jeho částečný upgrade na Mark II verzi bez přerušení provozu. Tento upgrade bude pokračovat v roce 2021. Řídící systém v Mondi spravuje celo energetiku na úrovních 110kV, 11kV a 6kV a několik generátorů o výkonu…

DRAXTON Brno

 • Řídící systém v energetice ·
Návrh a realizace ŘS pro kabelovou přípojku 110kV, rozvodnu GIS 110kV, dále pro rozvodny 22kV/15kV/0,86kV, rozvodnu pecních transformátorů, dieselagregát, vzduchotechniku. Komplexní automatizace energetiky ve slévárně, sledování 1/4h maxima s propojením na ŘS tavícího procesu. Řízení centrální kompenzace na úrovních 860V a 400V. Provázání s dalšími…

Tokamak COMPASS

 • Zařízení pro výzkum termojaderné fúze ·
Na pracovišti Ústavu fyziky plazmatu AV bylo instalováno zařízení pro výzkum termojaderné fúze Tokamak COMPASS. Koordinace při zprovozňování ŘS energetiky. Návrh, vývoj a výroba komunikačního kontroléru pro řízení proudů do cívek Tokamaku. Zprovoznění na místě, instalace.

Jasplastik

 • Monitorovací systém ·
Instalace software pro monitorování sil a managment plnění sil.

HELLA

 • Monitorovací systém ·
Instalace software pro monitorování sil a managment plnění sil.

GRANITOL

 • Dávkování materiálu ·
Komplexní řešení dávkování materiálu včetně obousměrného propojení do ERP systému.

IAC

 • Monitorovací systém ·
Instalace software pro monitorování a nastavování dávkovačů Maguire. Instalace software pro monitorování sil a managment plnění sil.

Plastic Omnium Auto Exteriors

 • Monitorovací systém ·
Instalace software pro monitorování a nastavování dávkovačů Maguire.

JUTA / MAGNA

 • Monitorovací systém ·
Instalace software pro monitorování a nastavování dávkovačů Maguire. Nejnovější instalace proběhla v roce 2021.

BPS Bratčice

 • Řídící systém v energetice ·
Návrh a realizace ŘS pro energetický systém bioplynové stanice. Instalovaný výkon je 2 x 1MW. Stanice je vybavena automatickým zálohovacím systémem s diesel agregátem.

VaK Hodonín

 • Řídící systém v energetice ·
Návrh a realizace ŘS pro systém nezávislého napájení založený na diesel agregátu a UPS. Automatická funkce zálohy a návratu z ostrovního provozu. Funkcionalita odlehčování, včetně vyrovnávání 1/4h maxima. Realizováno na 2 úpravnách vody, třetí realizace probíhá 2021.

Budejeme silná partnerství

Jsme autorizovaným distributorem společnosti Locamation B.V. v Nizozemsku pro ČR a SR. Provádíme správu a upgrade systému SAS2000. Nabízíme jejich řídící systém SASensor, který tvoří základ nových Smart Grid distribučních soustav.

Spolupracujeme s firmami AMSK a Toman Group na Slovensku a AMCZ v ČR, dodavateli produktů Maguire a Shini.

Zaměřujeme se na vývoj a implementaci řídídích systémů. Působíme v oblastech energetiky, výroby a informačních technologií.

Copyright © 2023, AUROX s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2023, AUROX s.r.o. Všechna práva vyhrazena.