Návrh a realizace ŘS pro kabelovou přípojku 110kV, rozvodnu GIS 110kV, dále pro rozvodny 22kV/15kV/0,86kV, rozvodnu pecních transformátorů, dieselagregát, vzduchotechniku. Komplexní automatizace energetiky ve slévárně, sledování 1/4h maxima s propojením na ŘS tavícího procesu. Řízení centrální kompenzace na úrovních 860V a 400V. Provázání s dalšími systémy (EPS, EZS, HVAC, dispečink EON).