Mondi SCP

Dlouhodobě spravujeme řídící systém energetiky SAS2000. V letech roce 2020 jsme úspěšně provedli jeho částečný upgrade na Mark II verzi bez přerušení provozu. Tento upgrade bude pokračovat v roce 2021. Řídící systém v Mondi spravuje celo energetiku na úrovních 110kV, 11kV a 6kV a několik generátorů o výkonu až 63 MW. Zajišťuje ovládání všech polí na rozvodnách, signalizaci, […]

DRAXTON Brno

Návrh a realizace ŘS pro kabelovou přípojku 110kV, rozvodnu GIS 110kV, dále pro rozvodny 22kV/15kV/0,86kV, rozvodnu pecních transformátorů, dieselagregát, vzduchotechniku. Komplexní automatizace energetiky ve slévárně, sledování 1/4h maxima s propojením na ŘS tavícího procesu. Řízení centrální kompenzace na úrovních 860V a 400V. Provázání s dalšími systémy (EPS, EZS, HVAC, dispečink EON).

Tokamak COMPASS

Na pracovišti Ústavu fyziky plazmatu AV bylo instalováno zařízení pro výzkum termojaderné fúze Tokamak COMPASS. Koordinace při zprovozňování ŘS energetiky. Návrh, vývoj a výroba komunikačního kontroléru pro řízení proudů do cívek Tokamaku. Zprovoznění na místě, instalace.

Jasplastik

Instalace software pro monitorování sil a managment plnění sil.

HELLA

Instalace software pro monitorování sil a managment plnění sil.

GRANITOL

Komplexní řešení dávkování materiálu včetně obousměrného propojení do ERP systému.

IAC

Instalace software pro monitorování a nastavování dávkovačů Maguire. Instalace software pro monitorování sil a managment plnění sil.

JUTA / MAGNA

Instalace software pro monitorování a nastavování dávkovačů Maguire. Nejnovější instalace proběhla v roce 2021.

BPS Bratčice

Návrh a realizace ŘS pro energetický systém bioplynové stanice. Instalovaný výkon je 2 x 1MW. Stanice je vybavena automatickým zálohovacím systémem s diesel agregátem.