Úvod   —   Služby: Sledování výroby

Sledování
výroby

Řízení a sběr dat z dávkovačů Maguire

Vyvinuli jsme aplikaci, která sbírá data z gravimetrických dávkovačů Maguire a umožňuje do nich zapisovat nastavení. Data jsou ukládána do MS SQL, takže ji lze propojit téměř s libovolným systémem.

Funkce systému:

 • sběr údajů o dávkování, alarmech
 • správa databáze materiálů
 • správa databáze receptur
 • podpora komunikace MLAN i Ethernet
 • podpora vysokého počtu zařízení (teoreticky i >100)
 • aplikace běží jako služba Windows

Integrace do Fusio

Často zákazníci nechtějí investovat peníze a energii do propojování sběru dat do stávajícího MES, nebo takový systém nemají. V takovém případě můžeme nabídnout vlastní řešení – integrace do systému Fusio.

Ve spolupráci s firmou Ants jsme propojili výše zmíněné datové jádro s jejich systémem Fusio. Ten ve firmách většinou plní funkci přídavného informačního systému, který lze nakonfigurovat na skoro libovolnou roli. Díky snadné konfiguraci a možnosti samosprávy je vhodné ho provozovat i vedle stávajících systémů, protože s ním lze snadno zaplňovat díry v procesech a workflow.

V základu systém umožňuje definovat materiály, materiály dosadit do receptur a vytvořit zakázku pro konkrétní stroj. Poté lze zakázku do stroje nastavit a jeho dávkování pak bude provázáno s konkrétním materiálem. Lze tak sledovat spotřeby materiálů v rámci strojů/zakázek/času/operátora. Také je zde v základu formulář o příjmu materiálu, takže je možné sledovat teoretické množství materiálu na skladě. Pomocí údajů o dávkování lze rychle odhalit problémy s dávkovačem.

Samotný systém Fusio pak nabízí:

 • vysoká modularita = levné rozšíření o další funkce, propojení s jiným systémem
 • všechny záznamy lze filtrovat pomocí jednoduchých i velmi složitých kritérií
 • všechny záznamy lze zobrazovat v grafech
 • podle událostí v systému lze rozesílat emaily
 • uživatelsky přizpůsobitelné tiskové sestavy
 • každá funkcionalita lze zpřístupnit podle role uživatele (operátor, mistr, správce)
 • import záznamů z .csv, export do .xlsx
 • kompletní historie změn v záznamech

V rámci nastavování lze naposledy upravit dávkovací poměr materiálu. Také jsou v tomto okně zobrazeny alarmy, které vznikly v dávkovači.

SimasWeb

Vyvinuli jsme SCADA systém pro management plnění sil s materiálem v plastikářském průmyslu.

Umožňuje spolupráci pracovníka logistiky a řidiče kamiónu při plnění. Zabrání plnění nesprávného sila, rovněž tak plnění sila větším tlakem, než je předepsáno.

Tento systém umožňuje detailní přehled o plnění sil jednotlivými dávkami. O každém plnění je automaticky vystaven protokol.

A mnoho dalšího

Jsme schopni na zakázku vytvořit řešení na míru. Umíme například:

Aplikace v Control WEB

Univerzální systém SCADA/HMI, který umožňuje řízení, vizualizaci, sběr a zpracování dat, distribuované aplikace a mnoho dalších věcí.

Aplikace pro PLC

Nasazení PLC s vlastním programem pro řízení/sběr dat.

Aplikace .NET

Vývoj aplikací na zpracování dat, serverových backendů, nebo nějakého interface pro uživatele.

Mobilní aplikace

Umíme vyrobit mobilní aplikaci pro Android a iOS, včetně nasazení na Google Play a App Store.

Zaměřujeme se na vývoj a implementaci řídídích systémů. Působíme v oblastech energetiky, výroby a informačních technologií.

Copyright © 2023, AUROX s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2023, AUROX s.r.o. Všechna práva vyhrazena.