Úvod   —   Služby: Řídící systémy

Řídící systémy
v energetice

Zakázkově vyvíjené systémy

Nabízíme zakázkový vývoj řídících systémů pro menší instalace. V této oblasti většinou řízení řešíme pomocí PLC automatů Fatek, Modicon a Siemens. K tomu pak umíme vytvořit vizualizaci na HMI panelech, případně ControlWeb, nebo vlastní aplikace v .NET.  

V oblasti PLC automatů Fatek máme implementovány rozsáhlé multi-PLC systémy s redundantní komunikací a komunikací s ochranami Siemens, ABB, MERLIN GERIN, rovněž i s elektroměry Landis Gyr a Schrack.

Máme za sebou projekty zabývající se například:

  • Sběr energetických dat z celého závodu a jejich vizualizace
  • Automatický ostrovní provoz ze záložního zdroje při výpadku napájení
  • Výkonové odlehčování na základě dodržení čtvrthodinového maxima

Systém SAS2000

Tento centralizovaný řídící systém pro energetiku pochází od firmy Locamation z Nizozemska. Jedná se o vysoce robustní systém pracující v reálném čase s rozlišením 1 ms. Nabízí s vysokou spolehlivostí a rychlostí sledovat a řídit místa, která jsou od sebe kilometry vzdálená. Dokáže poskytnout centralizovaný pohled na několik rozvoden naráz a zajistit real-time interakce mezi prvky v distribuční soustavě. Je nasazen například v přenosové soustavě Nizozemska a Spojeného království (National Grid) na úrovních 33kV – 400kV.

Instalace tohoto systému probíhaly hlavně před 20 lety, a to zejména ve VVN energetice. Jeho hardware tak postupně zastaral, ale většinou nezastaral software řízení rozvodny a myšlenky za ním. S pomocí firmy Locamation nabízíme upgrade tohoto systému na Mark II verzi, která nahrazuje stávající hardware modernějším. Ten využívá technologie, které by měly být dlouhodobě dále podporované a může tak být zajištěn provoz minimálně na dalších 20 let.  Stávající IO hardware je zachován, mění se hlavně řídící jednotky. Je tak umožněn upgrade při minimálních požadavcích na odstávky a předrátování.

Systém SASensor

Pro nové instalace nabízíme tento systém. Jedná se o přímého nástupce systému SAS2000. Představuje nový pohled na řízení a monitorování, využívá unikátního sytému sensorů a je logickým pokračováním evoluce v oblasti inteligentních systémů v energetice.

Systém je založen na použití jednoduchých bezúdržbových senzorů napětí a proudu v poli. Okamžité hodnoty se přenášejí pomocí optického jednosměrného přenosu do centrální jednotky. Zde se z nich vypočítávají v reálném čase provozní veličiny (např. 3fáz U, I, P, Q, S) a jsou zde vyhodnocovány ochranné funkce. Tyto centrální jednotky jsou redundantní.

 Mezi hlavní přínosy tohoto systému patří:

  • 35 % méně času stráveného s konfigurací systému
  • 30 % větší dostupnost systému oproti konkurenci
  • Ušetřené náklady, méně zařízení a spotřebuje se o 80 % méně kabeláže
  • Další rozšiřování funkcionality pouze pomocí softwarových modulů
  • Snadnější kybernetická bezpečnost, standartně VPN

Systém SASensor umožňuje instalace typu CPC (Centralised Protection & Control) a přináší řešení pro řízení chytrých rozvoden a jejich efektivní provoz. Umožňuje řešit ochranu celé rozvodny centralizovaně a redundantně.

Více informací u výrobce: SASensor Substation Automation System in detail – Locamation

Zaměřujeme se na vývoj a implementaci řídídích systémů. Působíme v oblastech energetiky, výroby a informačních technologií.

Copyright © 2023, AUROX s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2023, AUROX s.r.o. Všechna práva vyhrazena.