Úvod   —   Služby: Vývoj hardwaru

Vývoj
hardwaru

IEC2MOD

Toto zařízení slouží ke sběru dat z elektroměrů a jeho přenosu do nadřazeného ŘS, popřípadě pouze do počítače vybaveného odpovídajícím softwarem. Pro sběr dat z elektroměrů se používalo/používá počítání implusů, z nichž každý má určitou váhu: např. 10kWh/imp.

Z principu vyplývá, že může docházet k nepřesnostem při odečtech z těchto důvodů:

 • ztráta impulsů vlivem přerušení vodičů
 • ztráta impulsů vlivem výpadků/restartů/odstávek ŘS, popřípadě počítače

Dále je třeba při každé výměně elektroměru, nebo proudových měničů respektovat změnu konstanty a váhy impulsů.

Toto vše odstraňuje přímé čtení OBIS registrů elektroměru, kdy v ŘS je vždy přesně ta hodnota, co se zobrazuje na displeji zařízení, a nedochází tedy k disproporcím.

Gateway pracuje zcela samostatně a provádí následující činnosti:

 • periodicky načítá 1…16 registrů z 1…32 elektroměrů na jedné lince RS485
 • registry mohou být různé pro každý elektroměr
 • elektroměry mohou být různého typu a komunikační rychlosti
 • obsahy těchto registrů mapuje do registrů MODBUS slave (32bit)
 • pokud jsou hodnoty typu REAL, převede je do formátu UINT: např. 50.15 Hz -> 5015
 • v registrech je obsažena i informace o času odečtu
 • v registrech je i stav elektroměru a linky a doba potřebná pro odečet
 • pokud je to povoleno, provádí periodicky synchronizaci vnitřních hodin elektroměru s vlastními hodinami reálného času
 • pokud je nainstalován externí přijímač GPS, synchronizují se tyto hodiny dle něj (pracuje s časem GMT)
 • konfigurace / upgrade firmware se provádí pomocí dodávaného terminálu

Typické nasazení systému

Základní parametry zařízení

 • hodiny reálného času
 • komunikace RS232, Wi-Fi, Ethernet (volitelně)
 • vestavěný HTTP, FTP server (volitelně)
 • konfigurace pomocí TELNET přes USB nebo Ethernet
 • USB port pro upgrade firmware a nastavení
 • 8 digitálních vstupů galvanicky oddělených, splňující specifikaci S0 27V 27mA (možnost přímého propojení s elektroměry – volitelně)
 • 8 digitálních výstupů galvanicky oddělených 30V 150mA (volitelně)
 • 2 sériové linky RS232 (volitelně)
 • 2 sériové linky RS422/485 (volitelně)
 • Napájení 6-30V DC spotřeba cca 3W
 • Rozměry 120x80x55mm

pracovní teplota -20°C až +60°C

Podporované protokoly

 • datalogger Protocol (special www.abidata.be)
 • Modbus RTU slave (nadřazený ŘS, RS232/RS485)
 • Modbus TCP slave (nadřazený ŘS, Ethernet)
 • INMAT slave protocol
 • IEC 62056-21 (elektroměry, RS232/RS485)
 • NMEA (GPS)

Příslušenství – ovládací konzola

 • K IEC2MOD se dodává ovládací terminál, který umožňuje nastavovat základní parametry systému, a rovněž sledovat v reálném čase komunikaci s elektroměry.

Terminál umožňuje nastavovat tyto parametry:

 • datum a čas, povolení/zákaz časové synchronizace
 • pro Modbus rozhraní: rychlost, adresa
 • parametry IP připojení
 • pro IEC rozhraní: adresu, rychlost, heslo, par1, par2…

Konfigurace je uložena v XML formátu, je možné ji načíst ze souboru, a změny uložit. Rovněž je možno načíst najednou celou konfiguraci do zařízení. Konfiguraci načítaných parametrů elektroměrů lze za chodu zařízení měnit.

Zaměřujeme se na vývoj a implementaci řídídích systémů. Působíme v oblastech energetiky, výroby a informačních technologií.

Copyright © 2023, AUROX s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2023, AUROX s.r.o. Všechna práva vyhrazena.